สายการผลิต

เวิร์กช็อปแกะสลักรถยนต์

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 0

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมอัตโนมัติ

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 1

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการการไขลานอัตโนมัติ

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 2

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเคลือบอัตโนมัติ

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 3

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวต้านทานอลูมิเนียม

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 4

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวต้านทานหลอดเซรามิก

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 5

 

โรงพิมพ์

 

SHENZHEN JINGDACHENG ELECTRONICS CO.,LTD สายการผลิตของโรงงาน 6

 

 

ฝากข้อความ